Tin doanh nghiệp
Nhạt màu cổ tức WCS
bởi admin | 08/04/2021
Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 vừa công bố gần đây, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) thông báo sẽ chỉ chi cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Trong khi hai năm gần nhất, Công ty trả cổ tức với tỷ lệ 400% và 516%.
POW tăng gần 170 tỷ đồng lãi sau thuế hậu kiểm toán
bởi admin | 08/04/2021
Sau kiểm toán, lãi sau thuế hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) đạt mức 2,663 tỷ đồng, tăng hơn 169 tỷ đồng so với tại báo cáo tự lập.
Kiểm toán một lần nữa “từ chối” PVX
bởi admin | 08/04/2021
Giống như năm trước, kiểm toán lại từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UPCoM: PVX).
Traphaco có chủ tịch mới, tập trung mạnh mảng tân dược
bởi admin | 08/04/2021
Phiên họp HĐQT CTCP Traphaco (HOSE: TRA) sáng 07/04 đã bầu ra chủ tịch HĐQT mới là ông Chung Ji Kwang, đại diện của nhóm cổ đông lớn Hàn Quốc. Ông Chung Ji Kwang thay thế vị trí của bà Vũ Thị Thuận, bà Thuận không tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới để nghỉ theo chế độ.
TIG muốn huy động trên dưới 2,000 tỷ đồng từ phát hành chứng khoán
bởi admin | 08/04/2021
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) dự kiến huy động tối đa 1,000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu. Song song đó, Công ty cũng muốn thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cp với tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng.
Eximbank muốn sửa điều lệ tiến hành họp ĐHĐCĐ, trả cổ tức 1,800 đồng/cp
bởi admin | 08/04/2021
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên. Nhiều vấn đề nóng sẽ được Eximbank trình tại Đại hội sắp tới như sửa đổi điều lệ Ngân hàng và kế hoạch trả cổ tức.
OCB: Tăng 25% lợi nhuận năm 2021, dự chi cổ tức 25% bằng cổ phiếu
bởi admin | 08/04/2021
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng 25% lợi nhuận trước thuế, muốn tăng vốn lên gần 14,500 tỷ đồng thông qua 3 phương án.
TPBank đặt kế hoạch tăng 25% lãi trước thuế năm 2021
bởi admin | 08/04/2021
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên vừa được công bố của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB), Ngân hàng đề ra kế hoạch tăng trưởng 25% lãi trước thuế so với năm 2020; giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối mở rộng kinh doanh.
BPC đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2021 chưa bằng một nửa năm trước
bởi admin | 08/04/2021
Trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, ban lãnh đạo CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) đã đề ra kế hoạch doanh thu tăng gần 4% nhưng Công ty chỉ kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt chưa đầy 50% so với năm trước.
SKG lên kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 13%
bởi admin | 08/04/2021
Trong năm 2021, CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) dự kiến đem về gần 392 tỷ đồng doanh thu thuần và 26 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và 13% so với thực hiện năm 2020. SKG cũng dự kiến sẽ trả cổ tức 2021 tỷ lệ 5%, bằng với mức trả cổ tức năm trước. 
Thông tin mã: