Dịch vụ thu xếp vốn doanh nghiệp

DỊCH VỤ THU XẾP VỐN DOANH NGHIỆP

Giới thiệu

OTC cung cấp dịch vụ thu xếp vốn, tư vấn các giải pháp khả thi cho các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án có nhu cầu về vốn trung và dài hạn bằng nội tệ hoặc ngoại tệ phục vụ mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án hoặc các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng

Các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án có nhu cầu về vốn trung và dài hạn bằng nội tệ hoặc ngoại tệ phục vụ mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án .

Tiện ích

- Miễn phí tư vấn

- Phí thu xếp vốn ưu đãi

- Được đảm bảo thu xếp nguồn vốn đầy đủ và kịp thời, cấu trúc vốn, hình thức vay linh hoạt với chi phí hợp lý.

- Giảm thiểu các rủi ro trong đàm phán các điều kiện vay vốn.

- Giảm thiểu thời gian và chi phí tiếp cận nguồn vốn.

- Có thời gian tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.

- Được OTC chịu trách nhiệm đến cùng với độ ổn định của phương án thu xếp.

- Được OTC hỗ trợ giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch​

 


Thông tin mã:
quang cao