Dịch vụ mua bán công ty chứng khoán

DỊCH VỤ MUA BÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 

Giới thiệu

OTC cung cấp dịch vụ Tư vấn Mua bán công ty chứng khoán cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty chứng khoán để đảm bảo vận hành xuyên suốt , hiệu quả và thành công của quá trình mua bán.

Dịch vụ tư vấn này bao gồm các hoạt động sau:

Đánh giá nhu cầu kinh doanh và xác định mục tiêu mua bán của khách hàng.

-

Lên quy trình và xây dựng kế hoạch tổng quan cho quá trình Mua bán.

-

Xác định triển vọng khi mua bán và chọn chiến lược tiếp cận thích hợp.

-

Khảo sát và đánh giá mục tiêu.

-

Hỗ trợ doanh nghiệp thẩm định giá trị công ty

-

Hỗ trợ các hồ sơ mua bán và chuyển đổi cổ đông cần thiết.

-

Hỗ trợ đàm phán với đối tác và các bên đơn vị cơ quan nhà nước.

-

Đánh giá và tư vấn sau mua bán.


Thông tin mã:
quang cao