Dịch vụ cung cấp dữ liệu tài chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các Nhà đầu tư tổ chức ( các quỹ và định chế tài chính) trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty chưa niêm yết (OTC). Sanotc cung cấp dịch vụ dữ liệu Doanh nghiệp bao gồm: thông tin cơ bản về doanh nghiệp ( ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chính, lĩnh vực hoạt động), các thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính, Lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp…

Với thế mạnh 6 năm trong lĩnh vực OTC ( từ năm 2006), hơn 200.000 users và hơn 40.000 lượt tin chào mua, chào bán mỗi tháng. Sanotc lưu trữ 1 lượng dữ liệu khổng lồ của hơn 1.800 doanh nghiệp với dữ liệu giá trong 6 năm

Bên cạnh tin dữ liệu doanh nghiệp, Sanotc còn cung cấp gói thông tin thị trường chứng khoán, thông tin ngành nghề, các thông tin thay đổi về chính sách, tài chính ngân hàng có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Lợi ích Tổ chức đạt được:

Trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu OTC: Với dữ liệu giá cổ phiếu được cung cấp bởi Sanotc, tổ chức có cơ sở trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh trong danh mục, nhằm minh bạch hiệu quả hoạt động

Tham chiếu giá đầu tư cổ phiếu OTC: Nhà đầu tư tổ chức có cơ sở để tham chiếu các khoản đầu tư cổ phiếu OTC tại thời điểm quá khứ để đánh giá đơn vị có liên quan có đầu tư tại mức giá tối ưu không

Phục vụ mục đích nghiên cứu

• Tổ chức tư vấn niêm yết có thể căn cứ trên lịch sử giao dịch của cổ phiếu trên thị trường OTC để xác định cung cầu, kết hợp với mô hình định giá để tư vấn giá chào sàn tối ưu cho doanh nghiệp

• Lưu trữ hồ sơ của hơn 1,800 công ty cổ phần chưa niêm yết. Thu hút nhiều tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài quan tâm tìm kiếm thông tin.

Lợi ích Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Cá nhân đạt được:

Mỗi tháng trung bình có 5 triệu lượt người nhận được thông điệp từ banner của Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Cá nhân thông qua việc truy cập vào Sanotc

Định chế tài chính


Thông tin mã:
quang cao