Hướng dẫn mở tài khoản và đăng tin

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG TIN GIAO DỊCH TRÊN SANOTC.COM:

Bước 1: Quý khách vui lòng click chọn mục mở tài khoản để khởi tạo tài khoản.

Bước 2: Nhập đầy đủ các trường thông tin khi mở tài khoản

Bước 3: Đăng nhập tài khoản và quản lý tài khoản

Bước 4: Đăng tin rao mua - bán cổ phiếu trên sanotc.com

Bước 5: Nhập thông tin mua - bán cổ phiếu cho tin đăng giao dịch

 

CHÚC QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG!


Thông tin mã:
quang cao