Cổ phiếu OTC THACO LOẠI A

TIN MUA OTC A: THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Giá:
34,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
110
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
19/11/2023
Ngày hết hạn:
26/11/2023 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0948920146
Ngày tham gia:
21/10/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Tôi có nhu cầu mua Thaco giá thoả thuận theo thị trường, vui lòng luên hệ: 0948 920 146.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)