Cổ phiếu OTC THACO LOẠI A

TIN MUA OTC A: THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Giá:
26,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
150
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
24/11/2022
Ngày hết hạn:
01/12/2022 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0948920146
Ngày tham gia:
21/10/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Tôi cần mua cp ThaCo giá thỏa thuận theo thị trường, vui lòng liên hệ : 0948 920 146. Best regards!

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)