Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
10,300 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
78
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
05/08/2022
Ngày hết hạn:
12/08/2022 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0948920146
Ngày tham gia:
21/10/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Tôi cần mua cp SCB giá thỏa thuận theo thị trường, vui lòng liên hệ:0948 920 146. Best regards !

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)