Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
15,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
180
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
06/06/2021
Ngày hết hạn:
13/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0918746188
Ngày tham gia:
14/07/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chính chủ cần mua: 0918746188

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)