Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
14,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
97
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/04/2021
Ngày hết hạn:
15/04/2021
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Can mua Co Phan Ngan Hang SCB gia thoa thuan. Ai can ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091.910.1953 . Cam On

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)