Cổ phiếu OTC SAIGON3 LOẠI B

TIN BÁN OTC B: SAIGON3 - CTCP May Sài Gòn 3

Giá:
25,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
150,000
Số lượt xem:
123
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/04/2021
Ngày hết hạn:
15/04/2021
Người đăng:
Số điện thoại:
0938053085
Ngày tham gia:
14/10/2016
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Em muon ban Co Phan SG3. Ai quan tam Lien he cho 093 8053085.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: SAIGON3
Tin doanh nghiệp: SAIGON3