Cổ phiếu OTC PVCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Giá:
9,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
171
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/06/2021
Ngày hết hạn:
15/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908239075
Ngày tham gia:
29/06/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


MUA NGHIEM TUC GIA TT VUI LONG LHE 0944 81 80 89

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)