Cổ phiếu OTC PVCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Giá:
10,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
209
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
07/04/2021
Ngày hết hạn:
14/04/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0916508087
Ngày tham gia:
02/03/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN MUA KL LON NHO GIA THOA THUAN LH 0916508087 GAP THAO

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)