Cổ phiếu OTC PHGC LOẠI A

TIN BÁN OTC A: PHGC - CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Giá:
61,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
12,000
Số lượt xem:
127
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
07/06/2021
Ngày hết hạn:
14/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908805393
Ngày tham gia:
12/09/2019
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Toi ban CP Ricons, LHe 0908 80 5393. Thank

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)