Cổ phiếu OTC METALVN LOẠI A

TIN MUA OTC A: METALVN - CTCP Seoul Metal Việt Nam

Giá:
8,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
72
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
17/05/2024
Ngày hết hạn:
24/05/2024 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0788220788
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị trường , vui lòng liên hệ 0788220788

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: METALVN
Tin doanh nghiệp: METALVN