Cổ phiếu OTC EDEN LOẠI A

TIN BÁN OTC A: EDEN - CTCP Ê Đen

Giá:
42,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,500,000
Số lượt xem:
93
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
03/02/2023
Ngày hết hạn:
10/02/2023 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0392961488
Ngày tham gia:
30/12/2021
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


BÁN CP EDEN, VASS, TAMPHONG, TANTAN, SINGSING, ANCO, BENTHANHLAND, XAYDUNG40 giá thoả thuận

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)