Cổ phiếu OTC DTMG LOẠI A

TIN MUA OTC A: DTMG - CTCP Đồng Tâm

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
500,000
Số lượt xem:
101
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
02/08/2022
Ngày hết hạn:
09/08/2022 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0982150787
Ngày tham gia:
25/04/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Sanotc 0982150787, GD các loại CP OTC toàn quốc

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)