Cổ phiếu OTC BVBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: BVBANK - Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Giá:
8,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
99
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
02/02/2023
Ngày hết hạn:
09/02/2023 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0948920146
Ngày tham gia:
21/10/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Tôi cần mua cp ngân hàng Bảo Việt giá thỏa thuận theo thị trường, vui lòng liên hệ: 0948 920 146 . Best regards!

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)