Cổ phiếu OTC BVBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: BVBANK - Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
117
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
06/06/2021
Ngày hết hạn:
13/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0918746188
Ngày tham gia:
14/07/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chính chủ cần mua: 0918746188

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)