Cổ phiếu OTC BAV LOẠI B

TIN MUA OTC B: BAV - Công ty cổ phần hàng không Tre Việt

Giá:
42,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
103
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
22/06/2021
Ngày hết hạn:
29/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919738450
Ngày tham gia:
15/05/2021
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


giao dịch thỏa thuận đúng giá thị trường:lh0919378450

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: BAV
Tin doanh nghiệp: BAV