Cổ phiếu OTC ASCH LOẠI A

TIN MUA OTC A: ASCH - CTCP Hóa Chất Á Châu - ACC

Giá:
60,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
65
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/04/2021
Ngày hết hạn:
15/04/2021
Người đăng:
Số điện thoại:
0987970795
Ngày tham gia:
21/01/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Toi mua Co Phan Hoa Chat A Chau, Anh Chi nao muon ban lien lac sdt ‭0987.970.795.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: ASCH
P/E: 6.94
EPS: 8,862