Cổ phiếu OTC VIETBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: VIETBANK - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Giá:
4,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
10
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/09/2019
Ngày hết hạn:
18/09/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0967589588
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0967 589 588

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)