Cổ phiếu OTC VEAM LOẠI A

TIN MUA OTC A: VEAM - TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Giá:
20,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
25,000
Số lượt xem:
203
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
05/02/2018
Ngày hết hạn:
22/02/2018 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mua Co Phan Tong Cong Ty May Dong Luc va May Nong Nghiep Viet Nam gia tot thoa thuan. Ai ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091.910.1953. Thanks

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)