Cổ phiếu OTC VCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: VCBANK - Ngân hàng TMCP Bản Việt

Giá:
7,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
57
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/05/2019
Ngày hết hạn:
17/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0916508087
Ngày tham gia:
02/03/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua kl lớn nhỏ, giao dịch nhanh giá thi trường

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)