Cổ phiếu OTC VCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: VCBANK - Ngân hàng TMCP Bản Việt

Giá:
7,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
52
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/06/2019
Ngày hết hạn:
17/06/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0867053993
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0967 589 588

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)