Cổ phiếu OTC THCE LOẠI A

TIN MUA OTC A: THCE - CTCP Gốm sứ Thanh Hà

Giá:
2,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
45
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
19/10/2020
Ngày hết hạn:
26/10/2020 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0867053993
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0867 053 993

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: THCE