Cổ phiếu OTC THACO LOẠI A

TIN MUA OTC A: THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Giá:
75,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
93
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/05/2019
Ngày hết hạn:
17/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0961476433
Ngày tham gia:
31/05/2016
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


MUA THOA THUAN THEO GIA THI TRUONG. XIN LIEN HE SDT 0961476433. XIN CAM ON.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)