Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
5,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
92
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
13/05/2019
Ngày hết hạn:
20/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0916508087
Ngày tham gia:
02/03/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua kl lớn nhỏ, giao dịch nhanh giá thi trường

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)