Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
4,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
86
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
05/09/2019
Ngày hết hạn:
12/09/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908239075
Ngày tham gia:
29/06/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


MUA KHOI LUONG LON NHO GIAO DICH NHANH GON CO NHU CAU LHE 0944 81 80 89-

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)