Tin mua bán OTC: Y tế
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  BVQTTN A 14.5 200,000 21:42
  BVQTTN A 14.5 100,000 21:37
  BVQTTN A 15 300,000 12:07
  BVQTTN A 15 300,000 12:07
  BVQTTN A 14.5 200,000 11:58
  BVQTTN A 14.5 30,000 11:49
  BVQTTN A 15.5 200,000 11:47
  BVQTTN A 14.5 400,000 10:07
  BVQTTN A 16.5 300,000 08:34
  BVQTTN A 16 50,000 09:52
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  BVQTTN A 16 100,000,000 21:11
  BVQTTN A 20 400,000 20:58
  BVQTTN A 14.8 100,000 10:15
  MEKOPHAR A 75 20,000 10:07
  DLTW2 A 25 20,000 10:06
  BVQTTN A 19 200,000 06:35
  BVQTTN A 20 300,000 22:31
  PYMEPHARCO A 45 200,000 15:38
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao