• Hơn
    200.000
    Tài khoản nhà đầu tư
    Đã giao dịch tại Sàn OTC

    • Uy tín

      11 năm hoạt động trên
      thị trường OTC Việt Nam

    • Hỗ trợ

      Hơn 2000 dữ liệu
      doanh nghiệp OTC

    • kết nối

      Nhà đầu tư
      Nhà môi giới

Trung tâm giao dịch cổ phiếu OTC
Giao dịch đã được xác nhận Giao dịch đã
Được Xác Nhận
TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin nào!
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
Không có tin nào!
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
Thông tin mã: WATRACO1
Dịch vụ môi giới cổ phiếu

Dịch vụ môi giới cổ phiếu

  • Kết nối mua bán cổ phiếu OTC
  • Quy trình giao dịch nhanh chóng
  • Tư vấn khuyến nghị cổ phiếu
Read More
Repo cổ phiếu OTC

Repo cổ phiếu OTC

  • Lãi suất ưu đãi
  • Giải ngân nhanh chóng
  • Thời hạn vay linh hoạt
Read More

Đăng tin giao dịch cổ phiếu

  • Mở tài khoản miễn phí
  • Dịch vụ đăng tin vip
  • Dịch vụ đăng tin thường
Read More

IR online và PR doanh nghiệp

  • Cung cấp giá cổ phiếu OTC
  • Cung cấp dữ liệu phân tích tài chính
  • Viết bài PR doanh nghiệp
Read More