Tin mua bán OTC: Tài chính
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  PHGC A 101 100,000 19:07
  PHGC A 101 22,000 14:34
  PHGC A 101 20,000 13:37
  PHGC A 101 200,000 12:53
  PHGC A 101 100,000 12:17
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 107 50,000 11:55
  PHGC A 103 5,000 09:47
  PHGC A 107 10,000 12:00
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  PHGC A 108 500,000 12:52
  PHGC A 107 400,000 08:53
  PHGC A 108 200,000 06:36
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao