TIN BÁN Giá KL Thời gian
HVA 12 50.000 26-03
NISACO 23 70.000 24-03
QUASUCO 60 30.000 24-03
HVA 12,5 50.000 22-03
MSFC 81 10.000 22-03
IFS 10 13.090 26-02
MCMI 39 80.000 24-02
MCMI 40 50.000 02-02
HAKInvest 11 10.000 28-01
HAKInvest 11 100.000 28-01
MHJC 10 100.000 20-01
HAKInvest 12,5 60.000 16-01
CTEF 20 30.000 12-01
MSFC 81 100.000 02-01
MCMI 40 50.000 12-2014
COMIFOOD 37 20.000 12-2014
MSFC 83 100.000 12-2014
HCFC 14 50.000 12-2014
DOVECO 15 10.000 12-2014
DOVECO 15 10.000 12-2014
BIANFISHCO 3 70.000 12-2014
MSFC 82 100.000 12-2014
MSFC 82,5 10.000 12-2014
APFCO 38 15.000 12-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO 57,5 100.000 7:3
QUASUCO 57 100.000 28-03
QUASUCO 56 100.000 9:40
QUASUCO 57 50.000 28-03
HVA 10 6.000.000 25-03
MSFC 85 500.000 25-03
MSFC 82 100.000 23-03
MSFC 86 500.000 22-03
MSFC 80,5 100.000 22-03
MSFC 83 50.000 22-03
HVA 12,5 20.000 21-03
HVA 12,5 100.000 20-03
QUASUCO 55 50.000 17-03
HVA 12 100.000 16-03
HCBK 10,1 10.000 06-03
QUASUCO 52 100.000 04-03
BIANFISHCO 3 50.000 04-03
QUASUCO 51 50.000 04-03
BIANFISHCO 3 100.000 03-03
QUASUCO 50,5 50.000 06-02
APFCO 33,5 20.000 06-02
NCSC 25,5 10.000 04-02
NCSC 26 10.000 04-02
CTEF 20 50.000 04-02
QUASUCO 50 100.000 01-02
HVA 10 200.000 26-01
NCSC 26 10.000 25-01
NCSC 25 10.000 25-01
ANTESCO 12 30.000 22-01
QUASUCO 50 100.000 11-01
MCMI 37 10.000 09-01
QUASUCO 49,5 100.000 05-01
QUASUCO 49,5 100.000 12-2014
QUASUCO 49,5 50.000 12-2014
MCMI 34 10.000 12-2014
MSFC 83 200.000 12-2014
QUASUCO 49,5 100.000 12-2014
QUASUCO 49,5 100.000 12-2014
MSFC 83 100.000 12-2014
MSFC 83 20.000 12-2014
MSFC 82,5 100.000 12-2014
MCMI 30 5.000 12-2014
QUASUCO 49,5 100.000 12-2014
MSFC 82 200.000 12-2014
ANTESCO 13,5 50.000 12-2014
APFCO 31 20.000 12-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP