TIN BÁN Giá KL Thời gian
QUASUCO 68 20.000 04-09
MSFC 75 50.000 31-08
QUASUCO 67,5 30.000 30-08
MSFC 85 1.000 26-08
QUASUCO 64 20.000 13-08
NKDC 16 20.000 11-08
MSFC 76 30.000 11-08
QUASUCO 65 20.000 10-08
MSFC 75 20.000 22-07
NUTIFOOD 75 20.000 22-07
MSFC 75 10.000 18-07
PN 14 70.000 28-06
QUASUCO 50 12.000 28-06
QUASUCO 50 12.000 23-06
PN 12 15.000 23-06
MSFC 82,5 10.000 21-06
STAPIMEX 20 8.000 17-06
MSFC 79,5 50.000 13-06
MSFC 80 20.000 13-06
MSFC 82,5 20.000 12-06
MSFC 83 10.000 04-06
MCMI 36 100.000 03-06
NCSC 30 6.300 03-06
NCSC 29 100.000 02-06
QUASUCO 52,5 50.000 28-05
MDWC 10 5.000.000 25-05
BIANFISHCO 4 100.000 17-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO 69 30.000 04-09
QUASUCO 69 100.000 01-09
QUASUCO 67 100.000 23-08
MSFC 77 200.000 19-08
QUASUCO 66 50.000 18-08
MSFC 76 50.000 12-08
QUASUCO 65 50.000 11-08
MSFC 75 40.000 05-08
NCSC 40 100.000 02-08
TB 10 100.000 24-07
QUASUCO 63 100.000 21-07
NUTIFOOD 70,5 100.000 21-07
NCSC 40 100.000 20-07
NUTIFOOD 70 30.000 16-07
MSFC 77 100.000 16-07
NUTIFOOD 70 50.000 15-07
QUASUCO 60 50.000 10-07
QUASUCO 55,5 30.000 29-06
QUASUCO 55,5 100.000 25-06
NCSC 34 20.000 22-06
MSFC 83 100.000 21-06
MSFC 83 100.000 16-06
MCMI 41 100.000 13-06
STAPIMEX 10 50.000 13-06
MSFC 83 100.000 04-06
MSFC 83 100.000 03-06
NCSC 29 100.000 02-06
MSFC 83 50.000 02-06
CLMF 99 200.000 31-05
CLMF 98 100.000 30-05
QUASUCO 53 30.000 25-05
MSFC 82 100.000 23-05
MSFC 82,5 50.000 21-05
CLMF 91 100.000 17-05
CLMF 95 100.000 14-05
MCMI 27,3 15.000.000 08-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP