TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26 10.000 14:16
MSFC 64,5 10.000 14:9
QUASUCO 59 20.000 14:2
QUASUCO 59 20.000 9:34
QUASUCO 59 50.000 9:0
UTXI 8 20.000 8:40
MCMI 45 100.000 7:27
MCMI 45,5 50.000 20-04
QUASUCO 59,5 30.000 20-04
VINABOMI 10 11.000 18-04
MSFC 65 100.000 18-04
MCMI 46 150.000 07-04
MSFC 63,5 20.000 06-04
QUASUCO 60 15.000 06-04
MCMI 46 50.000 06-04
MCMI 48 150.000 31-03
MSFC 64 20.000 23-03
QUASUCO 60 20.000 13-03
CLMF 59 5.000.000 12-03
MCMI 48 50.000 09-03
MSFC 63,5 35.000 03-03
MSFC 64 100.000 02-03
SAPT 12 192.000 21-02
VINABOMI 12 5.000 19-02
AFIEX 10 10.000 14-02
MSFC 63,5 20.000 12-02
MSFC 64 50.000 01-01
SSIE 9 3.000 12-2013
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
MSFC 74,3 20.000 14:7
MSFC 74 50.000 14:47
NUTIFOOD 26,5 20.000 14:15
QUASUCO 60 10.000 14:1
CTEF 20,5 20.000 13:39
MSFC 74,5 100.000 7:19
QUASUCO 58,5 50.000 6:41
QUASUCO 60 50.000 0:24
QUASUCO 60 50.000 17-04
MSFC 72 100.000 20-04
MSFC 72 100.000 20-04
MSFC 73 50.000 19-04
MSFC 73 20.000 19-04
MSFC 69 100.000 18-04
MSFC 72 500.000 17-04
MSFC 66 50.000 16-04
CTEF 20,5 200.000 13-04
MSFC 65 30.000 13-04
MSFC 65 50.000 10-04
QUASUCO 59 50.000 07-04
QUASUCO 59 50.000 06-04
MSFC 64,5 50.000 03-04
NCSC 45 50.000 30-03
VINABOMI 7,5 1.000.000 27-03
NUTIFOOD 26 20.000 25-03
MSFC 66 20.000 16-03
MSFC 66 500.000 11-03
NUTIFOOD 25 100.000 10-03
MSFC 66 100.000 08-03
HCFC 12 50.000 04-03
MSFC 66 500.000 02-03
ANTESCO 11 20.000 02-03
BAFECO 15 100.000 02-03
MSFC 66 100.000 28-02
MSFC 67,5 100.000 27-02
MSFC 67,6 200.000 25-02
MSFC 68 500.000 24-02
MSFC 66,5 50.000 23-02
CTEF 20 20.000 23-02
MSFC 66 500.000 23-02
MCMI 47 50.000 18-02
MCMI 47 50.000 16-02
MSFC 66 100.000 13-02
MSFC 67 200.000 10-02
ANTESCO 10 20.000 01-02
ANTESCO 10 20.000 01-02
VINABOMI 10 10.000 25-01
MSFC 68 800.000 23-01
CTEF 20 200.000 22-01
MSFC 68 200.000 14-01
MSFC 66 500.000 07-01
MSFC 68 200.000 04-01
MSFC 67 100.000 01-01
ANTESCO 10 20.000 12-2013
SAPT 11 100.000 12-2013
MSFC 67,5 100.000 12-2013
MSFC 68 50.000 12-2013
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
PVCB 5,2 -1388.89% 1
Xem tất cả ►