TIN BÁN Giá KL Thời gian
MSFC 77 20.000 25-05
QUASUCO 84 20.000 25-05
QUASUCO 106 20.000 24-05
MSFC 78 20.000 12-05
MSFC 80 25.000 05-05
MSFC 80 3.000 05-05
APFCO 63 20.000 04-05
QUASUCO 106 10.000 01-05
MSFC 76 30.000 22-04
QUASUCO 104 10.000 14-04
MCMI 28 50.000 14-04
QUASUCO 102 30.000 27-03
QUASUCO 102 20.000 27-03
QUASUCO 101 10.000 24-03
APFCO 63 10.000 21-03
TPST 22 4.800 16-03
QUASUCO 90 10.000 04-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO 105 50.000 25-05
QUASUCO 105 100.000 24-05
QUASUCO 105 50.000 25-05
QUASUCO 105 50.000 24-05
QUASUCO 105 30.000 23-05
QUASUCO 105 50.000 23-05
QUASUCO 105 30.000 18-05
QUASUCO 104 50.000 10-05
MSFC 77,5 50.000 30-04
QUASUCO 70 10.000 17-04
MSFC 77 50.000 15-04
QUASUCO 103 20.000 11-04
VIFON 15 20.000 28-03
QUASUCO 101 50.000 27-03
QUASUCO 98 30.000 23-03
QUASUCO 100 50.000 23-03
MSFC 77,5 30.000 22-03
QUASUCO 85 50.000 20-03
QUASUCO 85 30.000 17-03
QUASUCO 95 50.000 16-03
PRCC 28 20.000 14-03
QUASUCO 82 30.000 09-03
NUTIFOOD 17 20.000 09-03
QUASUCO 81 100.000 08-03
MSFC 77 30.000 08-03
QUASUCO 81 20.000 07-03
QUASUCO 81,5 100.000 06-03
MSFC 77,2 50.000 03-03
MSFC 77 100.000 02-03
MSFC 79 50.000 29-02
MSFC 77 50.000 28-02
MSFC 77 50.000 22-02
QUASUCO 78 10.000.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP