TIN BÁN Giá KL Thời gian
QUASUCO 64 22.000 27-07
MSFC 75 20.000 22-07
NUTIFOOD 75 20.000 22-07
MSFC 75 10.000 18-07
PN 14 70.000 28-06
QUASUCO 50 12.000 28-06
QUASUCO 50 12.000 23-06
PN 12 15.000 23-06
MSFC 82,5 10.000 21-06
STAPIMEX 20 8.000 17-06
MSFC 79,5 50.000 13-06
MSFC 80 20.000 13-06
MSFC 82,5 20.000 12-06
MSFC 83 10.000 04-06
MCMI 36 100.000 03-06
NCSC 30 6.300 03-06
NCSC 29 100.000 02-06
QUASUCO 52,5 50.000 28-05
MDWC 10 5.000.000 25-05
QUASUCO 53,5 10.000 21-05
BIANFISHCO 4 100.000 17-05
QUASUCO 58,5 15.000 03-05
APFCO 43 30.000 23-04
MSFC 81,5 10.000 08-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NCSC 40 100.000 27-07
TB 10 100.000 24-07
QUASUCO 63 100.000 21-07
QUASUCO 63,5 100.000 21-07
NUTIFOOD 70,5 100.000 21-07
NCSC 40 100.000 20-07
NUTIFOOD 70 30.000 16-07
MSFC 77 100.000 16-07
NUTIFOOD 70 50.000 15-07
QUASUCO 60 50.000 10-07
QUASUCO 55,5 30.000 29-06
QUASUCO 55,5 100.000 25-06
NCSC 34 20.000 22-06
MSFC 83 100.000 21-06
MSFC 83 100.000 16-06
MCMI 41 100.000 13-06
STAPIMEX 10 50.000 13-06
MSFC 83 100.000 04-06
MSFC 83 100.000 03-06
NCSC 29 100.000 02-06
MSFC 83 50.000 02-06
CLMF 99 200.000 31-05
CLMF 98 100.000 30-05
QUASUCO 53 30.000 25-05
MSFC 82 100.000 23-05
MSFC 82,5 50.000 21-05
CLMF 91 100.000 17-05
CLMF 95 100.000 14-05
CLMF 30 20.000 13-05
MCMI 27,3 15.000.000 08-05
QUASUCO 68 50.000 03-05
MSFC 82 100.000 21-04
QUASUCO 63 100.000 21-04
MSFC 82,5 100.000 18-04
MSFC 82 50.000 16-04
SDGC 12 50.000 13-04
QUASUCO 63 200.000 11-04
QUASUCO 61 50.000 08-04
MSFC 87 50.000 08-04
MSFC 85 100.000 07-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP