TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,6 100.000 11-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 200.000 26-01
OCB 5,5 100.000 12-2014
OCB 5,5 100.000 12-2014
OCB 5,5 200.000 11-2014
OCB 5,5 200.000 10-2014
OCB 5,5 200.000 10-2014
OCB 5,7 100.000 10-2014
OCB 5,8 100.000 10-2014
OCB 6 100.000 10-2014
OCB 6 100.000 10-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP