TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 4,5 30.000 23-04
OCB 5 50.000 30-03
OCB 4,9 50.000 23-03
OCB 4,5 30.000 11-03
OCB 5 30.000 25-02
OCB 10 4.000.000 23-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 6 100.000 23-04
OCB 5,2 100.000 22-04
OCB 6 100.000 10-04
OCB 5 100.000 06-04
OCB 5,2 100.000 04-04
OCB 6 100.000 26-03
OCB 5 100.000 23-03
OCB 5,2 100.000 15-03
OCB 5 100.000 08-03
OCB 5,2 50.000 25-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP