TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,9 100.000 12:24
OCB 5,9 20.000 10:5
OCB 5,9 50.000 10-04
OCB 5,8 50.000 08-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 6,2 50.000 16-04
OCB 6,3 20.000 16-04
OCB 6,1 100.000 14-04
OCB 6,2 50.000 01-04
OCB 6,2 100.000 30-03
OCB 6,1 100.000 28-03
OCB 6 100.000 26-03
OCB 6,3 20.000 25-03
OCB 6,2 200.000 23-03
OCB 6,3 100.000 12-03
OCB 6,2 200.000 08-03
OCB 6,3 20.000 05-03
OCB 6,2 500.000 02-03
OCB 6,2 100.000 27-02
OCB 6,2 500.000 27-02
OCB 6,3 500.000 27-02
OCB 6 500.000 23-02
OCB 6,2 600.000 17-02
OCB 6,1 100.000 09-01
OCB 5,9 100.000 08-01
OCB 6 50.000 06-01
OCB 6 300.000 06-01
OCB 6 300.000 01-01
OCB 4,5 1.000.000 01-01
OCB 5,8 300.000 12-2013
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
VTGI 12 0% 3
OJBANK 5,5 -69.23% 1
PGBANK 9,4 -17.98% 1
CADIVI 28,5 -12.28% 1
VIBANK 12,2 -0.43% 1
Xem tất cả ►