TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,5 200.000 05-08
OCB 5,4 50.000 14-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 6 100.000 15:23
OCB 6 100.000 11:51
OCB 6,2 100.000 15-09
OCB 6,2 100.000 19-08
OCB 6,2 20.000 11-08
OCB 6,2 200.000 07-08
OCB 6,2 500.000 05-08
OCB 6,3 100.000 03-08
OCB 6,3 100.000 31-07
OCB 6,2 200.000 29-07
OCB 6,2 20.000 23-07
OCB 6,2 50.000 19-07
OCB 6,2 100.000 11-07
OCB 6,1 20.000 08-07
OCB 6,1 200.000 01-07
OCB 6,1 100.000 30-06
OCB 6 100.000 30-06
OCB 6 100.000 15-06
OCB 6 100.000 14-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP