TIN BÁN Giá KL Thời gian
CADIVI 26,5 20.000 05-03
CADIVI 25 23.500 23-01
CADIVI 24 50.000 13-01
CADIVI 25,5 20.000 11-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
CADIVI 28,5 100.000 14:27
CADIVI 29 20.000 22-04
CADIVI 29 200.000 22-04
CADIVI 28,2 50.000 22-04
CADIVI 28,5 100.000 22-04
MWIC 119 20.000 18-04
MWIC 119 30.000 10-04
CADIVI 28 100.000 06-04
CADIVI 28 100.000 06-04
MWIC 75 10.000 05-04
CADIVI 27,5 20.000 27-03
CADIVI 27,5 500.000 22-03
CADIVI 27 50.000 11-03
CADIVI 27 100.000 08-03
CADIVI 20 100.000 02-03
CADIVI 21 100.000 02-03
CADIVI 20 50.000 28-02
CADIVI 20 50.000 28-02
CADIVI 20 50.000 28-02
CADIVI 26,5 100.000 23-02
CADIVI 18 20.000 22-02
CADIVI 20 18.000 22-02
CADIVI 26,5 50.000 16-02
CADIVI 27 200.000 16-02
CADIVI 27 20.000 14-02
CADIVI 27,7 500.000 22-01
CADIVI 27,5 200.000 21-01
CADIVI 27 100.000 19-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
VTGI 10,1 0% 2
GDIC 5 5.88% 1
Xem tất cả ►