Cổ phiếu OTC OCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Giá:
21,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
285
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
12/01/2018
Ngày hết hạn:
19/01/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0909845086
Ngày tham gia:
15/05/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


can mua cp ocb sl lon nho xin lien he sdt 0909845086

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)