Cổ phiếu OTC MSBANK LOẠI A

TIN BÁN OTC A: MSBANK - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Giá:
13,300 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
400,000
Số lượt xem:
93
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
20/10/2020
Ngày hết hạn:
27/10/2020 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0989975215
Ngày tham gia:
20/10/2020
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Liên hệ 0989 975215

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)