Cổ phiếu OTC MSBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: MSBANK - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Giá:
11,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
60
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
03/11/2018
Ngày hết hạn:
10/11/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


can mua nha

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)