Cổ phiếu OTC MSBANK LOẠI A

TIN BÁN OTC A: MSBANK - Ngân Hàng TMCP Hàng Hải

Giá:
6,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
15,000
Số lượt xem:
100
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
22/09/2017
Ngày hết hạn:
29/09/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
016.29593959
Ngày tham gia:
01/06/2017
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Bán 15k Maritime Bank. Vui lòng liên hệ: 094 1883335

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: MSBANK
P/E: 0.01