Cổ phiếu OTC METALVN LOẠI A

TIN MUA OTC A: METALVN - CTCP Seoul Metal Việt Nam

Giá:
16,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
72
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
12/06/2019
Ngày hết hạn:
19/06/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0967589588
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0967 589 588

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: METALVN
Tin doanh nghiệp: METALVN