Cổ phiếu OTC HDBANK LOẠI

TIN MUA OTC : HDBANK - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Giá:
26,600 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
124
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/11/2017
Ngày hết hạn:
15/11/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908165544
Ngày tham gia:
20/06/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Đang cần mua giao dịch thật sự

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)