Cổ phiếu OTC FPTSHOP LOẠI A

TIN BÁN OTC A: FPTSHOP - CTCP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT (FPT Retail)

Giá:
139 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
216
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
03/02/2018
Ngày hết hạn:
20/02/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0983715890
Ngày tham gia:
21/01/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


098.371.5890 bán nghiêm túc, gia theo thi truong.Vui lòng liên hệ.tks Mua và bán các loại cp OTC.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: FPTSHOP