Cổ phiếu OTC CKG LOẠI A

TIN MUA OTC A: CKG - CTCP Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Kiên Giang

Giá:
12,600 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
14
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/06/2019
Ngày hết hạn:
18/06/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0918746188
Ngày tham gia:
14/07/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mua cp CKG gia tot. Vui long dien thoai hoac nhan tin sdt 0918746188. Cam on ban da xem tin.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: CKG
P/E: 5.46
EPS: 2,302
Tin doanh nghiệp: CKG