Cổ phiếu OTC BVBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: BVBANK - Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Giá:
4,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
260
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
07/02/2018
Ngày hết hạn:
24/02/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0913208055
Ngày tham gia:
23/06/2016
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Lh: DucBac 0913208055

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)