Cổ phiếu OTC BDHC LOẠI A

TIN MUA OTC A: BDHC - CTCP Thủy điện Bình Điền

Giá:
11,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
97
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
12/05/2019
Ngày hết hạn:
19/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0867053993
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0967 589 588

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: BDHC