Cổ phiếu OTC ASCH LOẠI A

TIN MUA OTC A: ASCH - CTCP Hóa Chất Á Châu - ACC

Giá:
50,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
87
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
05/10/2018
Ngày hết hạn:
12/10/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0909925268
Ngày tham gia:
14/12/2016
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Toi can mua nghiem tuc

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: ASCH
P/E: 5.64
EPS: 8,862