Cổ phiếu OTC ALSC LOẠI A

TIN BÁN OTC A: ALSC - CTCP Logistic Hàng Không (ALS)

Giá:
66,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
115
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
07/06/2019
Ngày hết hạn:
14/06/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


KH gui ban, TLN

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: ALSC
P/E: 8.05
EPS: 6,215