Quyền mua Cổ phiếu ALSC

TIN MUA QM: ALSC - CTCP Logistic Hàng Không (ALS)

Giá:
77,000 VNĐ / 1 QM
Khối lượng:
2,500
Số lượt xem:
61
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/11/2018
Ngày hết hạn:
15/11/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0913555168
Ngày tham gia:
08/11/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Bán cổ phiếu của cá nhân

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: ALSC
P/E: 8.21
EPS: 6,215