Tin bán Giá KL Thời gian
PPHC 21 50.000 15:48
PGBANK 7,2 500.000 15:25
EABANK 7,2 200.000 15:22
HAC 30 100.000 18-09
SCID 12 100.000 22:29
PVSY 4 100.000 22:13
PVCB 4,1 200.000 8:48
LVBANK 7,4 120.000 8:43
MBSC 6,5 100.000 17-09
EVNF 5,2 60.000 17-09
QUASUCO 45,5 100.000 17-09
EABANK 7,2 30.000 16-09
CADIVI 33 4.000 16-09
MCMI 44 50.000 9:55
GATEXIM 600 1.850 22-09
SAPT 12 192.000 21-09
VNPD 7,5 9.800 21-09
HPTEP 20 100.000 19-09
ABBANK 6 3.000 18-09
MSBANK 4,9 11.400.000 17-09
MSBANK 5 10.985 16-09
GELEX 13 23.000 15-09
VNPD 8,5 9.800 15-09
BVBANK 12,5 3.000 15-09
BVBANK 12,5 3.000.000 15-09
PETROLIMEX 8,5 3.700 15-09
PGBANK 7,5 15.000 15-09
SCBANK 4,2 50.000 14-09
PBMN 20 20.000 14-09
LVBANK 7,6 30.000 14-09
Tin mua Giá KL Thời gian
HABECO 44 50.000 15:37
PVCB 4,5 200.000 15:29
QUASUCO 45 200.000 15:17
PPHC 19,8 50.000 15:13
VTGI 14 200.000 15:8
TCB 10 600.000 11:15
TCB 9,5 300.000 9:56
CADIVI 33,2 200.000 19-09
TCB 9,5 300.000 19-09
SABECO 71 100.000 19-09
ABBANK 5,4 100.000 19-09
CADIVI 33 50.000 18-09
SCID 13,5 100.000 22:27
PVSH 4 100.000 22:26
BDFC 26 100.000 22:25
TPBANK 6 100.000 22:18
PVSY 5 100.000 22:13
PPHC 19,5 50.000 21:57
SCID 13 200.000 21:19
VIBANK 12,7 100.000 15:43
FPTS 13,5 30.000 15:39
VPBANK 9,2 50.000 15:20
PVSY 4 30.000 15:16
MCMI 35 5.000 13:59
CADIVI 33,5 100.000 13:51
PPHC 19,8 100.000 13:37
NCTS 127 60.000 11:24
LVBANK 8 600.000 11:22
HABECO 44 600.000 11:20
FPTS 13,5 600.000 11:18
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.777
Số quyền mua: 1.948