Tin bán Giá KL Thời gian
VCBANK 9 32.000 14:26
PETROLIMEX 9 500.000 17:55
TCB 9,5 60.000 16:24
VTGI 11,2 60.000 16:17
ALTC 11,3 10.000 15:26
GB 5,6 20.000 15:23
TCB 9,8 30.000 15:0
GELEX 7,9 25.000 14:58
LVBANK 7 20.000 14:36
HSUS 23 10.000 14:32
EXIMLAND 4,3 20.000 14:28
VTCC 40,2 10.000 14:25
NABANK 5,6 50.000 14:24
VHMW 59,5 20.000 14:20
NUTIFOOD 26 10.000 14:16
TTPC 4,5 15.000 14:16
BSHC 25,8 10.000 14:13
SABECO 62,5 5.000 14:13
FPTS 12,3 20.000 14:10
MSFC 64,5 10.000 14:9
BTLI 5,5 10.000 14:6
CAGIPHARM 3 10.000 14:3
QUASUCO 59 20.000 14:2
CLPC 22,5 15.000 12:55
VNPD 7,5 50.000 12:10
TVSC 7,2 10.000 12:5
SGBANK 5 50.000 12:2
VAFCO 16 30.000 11:12
THACO 13 30.000 11:0
CLPC 23 40.000 10:42
Tin mua Giá KL Thời gian
VTCC 45,5 20.000 14:23
MSFC 74,3 20.000 14:7
TCB 10,5 100.000 10:52
VTGI 12,7 50.000 10:50
PNBANK 10,5 50.000 10:49
VTGI 12,5 100.000 9:57
EVNF 4,5 200.000 9:3
BDFC 15,5 200.000 20-04
VCBANK 7,2 300.000 20-04
CADIVI 28,5 20.000 17:30
ABBANK 7,6 50.000 16:23
FTELECOM 49,5 50.000 16:22
EXIMLAND 5 20.000 15:44
ALTC 11,5 20.000 15:25
GB 5,5 10.000 15:21
VPBANK 10 200.000 14:54
GELEX 10 10.000 14:52
PVCB 5,3 200.000 14:49
MSFC 74 50.000 14:47
LVBANK 9 20.000 14:34
QHHC 27,6 50.000 14:31
HSUS 22,5 20.000 14:30
CADIVI 28,5 100.000 14:27
VHMW 85,5 10.000 14:19
NUTIFOOD 26,5 20.000 14:15
TTPC 5,5 10.000 14:14
LVBANK 8,5 100.000 14:14
SABECO 68,7 15.000 14:12
BSHC 28,5 20.000 14:12
OCB 6,4 100.000 14:11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.922 Số Investor: 236.314
Số quyền mua: 1.948