Tin bán Giá KL Thời gian
ACV 18 50.000 9:40
VPBANK 7,9 50.000 04-05
ACV 18 30.000 04-05
PVCB 4 200.000 04-05
PVCB 4,1 50.000 04-05
ACV 18,5 50.000 04-05
PHARBACO 9 20.000 04-05
PVCB 4,3 300.000 04-05
HVN 23 20.000 04-05
PPHC 18 20.000 04-05
VTGI 8,1 100.000 04-05
VPBANK 7,9 100.000 04-05
ACV 18,2 100.000 04-05
ACV 18,1 50.000 04-05
ACV 18,2 50.000 04-05
MSBANK 3,3 50.000 04-05
ACV 18 150.000 04-05
PPHC 18 20.000 04-05
ACV 17 20.000 04-05
SGBANK 5,5 50.000 04-05
MSBANK 2,5 50.000 04-05
OCB 4,8 60.000 04-05
PVCB 3,2 30.000 04-05
EABANK 3,5 100.000 04-05
APFCO 63 20.000 04-05
MSFC 80 25.000 04-05
SABECO 79 10.000 04-05
ABBANK 4,3 20.000 04-05
OCB 4,9 50.000 04-05
SABECO 79 20.000 04-05
Tin mua Giá KL Thời gian
LVBANK 5 200.000 12:0
THACO 82 30.000 10:53
ACV 20 50.000 10:15
VIBANK 16 50.000 04-05
VCSC 42,5 100.000 04-05
THIBIDI 40,5 20.000 04-05
PCC1 45 20.000 04-05
SCSC 36 40.000 04-05
TCB 11 50.000 04-05
PCC1 45 30.000 04-05
THACO 82 30.000 04-05
PCC1 45 50.000 04-05
ACV 19,5 50.000 04-05
VCSC 42 50.000 04-05
ABBANK 4,4 30.000 04-05
MSBANK 3,5 100.000 04-05
VPBANK 8,1 100.000 04-05
VPBANK 8,2 100.000 04-05
SCSC 33 20.000 04-05
VCSC 42 50.000 04-05
PCC1 42,5 50.000 04-05
VCSC 37 50.000 04-05
QUASUCO 104 50.000 04-05
ACV 19 50.000 04-05
FTELECOM 48 20.000 04-05
ABBANK 4,4 200.000 04-05
SCSC 33 20.000 04-05
PCC1 42 50.000 04-05
CTVT 13 30.000 04-05
VCSC 36 50.000 04-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.018 Số Investor: 238.106
Số quyền mua: 1.948