Tin bán Giá KL Thời gian
PVCB 4,5 200.000 12:40
ABBANK 5,1 100.000 11:50
PVCB 4,6 100.000 11:41
SCID 13,2 15.000 11:33
MSFC 67,5 20.000 12:18
PPHC 21,5 30.000 9:30
CADIVI 40 100.000 8:40
SCID 13,2 10.000 1:20
TCB 9,2 50.000 1:17
THACO 21,5 30.000 0:52
TBG 13,5 50.000 0:13
BDFC 23 100.000 24-10
CTIN 12 100.000 24-10
PVFI 2 100.000 24-10
TPBANK 4,8 100.000 24-10
QUASUCO 49 20.000 24-10
VNPD 9 10.002 24-10
EABANK 7,5 1.000 24-10
MSBANK 4,8 11.400.000 24-10
PHARBACO 15 5.000 24-10
ABBANK 5 200.000 23-10
EABANK 6,8 100.000 23-10
MLIG 2,5 50.000 23-10
NHABECO 27 29.000 23-10
HDBANK 10 3.650 22-10
HCFC 12 50.000 22-10
OCSI 10,8 200.000 22-10
MSFC 65 100.000 22-10
ABBANK 5,1 50.000 22-10
EVNLSG 10 19.500 21-10
Tin mua Giá KL Thời gian
VNPD 9 300.000 13:59
LVBANK 7,9 200.000 12:37
VNPD 8,5 100.000 11:46
QUASUCO 48 100.000 11:35
MSFC 68 100.000 11:32
THACO 19 200.000 10:28
MSFC 68 100.000 10:25
THACO 19 200.000 24-10
VNPD 9 200.000 24-10
THACO 19 50.000 24-10
FPTS 14 50.000 14:4
PPHC 21 300.000 13:53
PGBANK 7 800.000 11:0
PVCB 4,9 200.000 9:29
VTGI 15,1 100.000 9:28
FTELECOM 54 10.000 9:24
TPBANK 5 200.000 9:21
VTGI 15 100.000 8:53
NCTS 75 20.000 8:44
FTELECOM 53,5 5.000 8:37
SABECO 72 500.000 8:33
FTELECOM 53 20.000 8:27
MSFC 69 200.000 8:22
QUASUCO 48,5 80.000 8:17
VNPD 9 50.000 7:37
THACO 19,5 80.000 1:45
SEABANK 8 100.000 24-10
PVSY 6,5 200.000 24-10
HCFC 14 100.000 24-10
HLBECO 30 100.000 24-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.949 Số Investor: 236.871
Số quyền mua: 1.948