Tin bán Giá KL Thời gian
MTS 8,5 100.000 9:39
KPF 10,2 100.000 9:33
MTS 8,5 100.000 9:29
KPF 10,2 50.000 8:57
ACM 11 50.000 8:39
KPF 11,2 30.000 7:54
ACM 11,5 50.000 7:51
SGBANK 9,6 100.000 31-03
VABANK 4 300.000 31-03
ACM 10,2 100.000 31-03
HDBANK 6,5 500.000 31-03
DPN 11 50.000 31-03
EABANK 5,2 300.000 31-03
KAD 11,3 50.000 31-03
MTS 8,5 500.000 9:24
ALTC 10,5 15.000 9:16
EABANK 5,2 50.000 31-03
VPBANK 9,1 12.000 31-03
CTVT 12 50.000 31-03
THACO 26 10.000 31-03
EABANK 5,1 200.000 31-03
KLBANK 8 2.000 31-03
NHP 20 10.000 31-03
NASCO 28 1.080 31-03
TCB 9,2 100.000 30-03
ACM 11,5 50.000 30-03
GAT20 12,5 2.000 30-03
MBSC 6,5 11.000 30-03
VABANK 3,8 50.000 29-03
EABANK 5,2 200.000 29-03
Tin mua Giá KL Thời gian
THACO 29 50.000 9:45
QUASUCO 61 100.000 7:3
MHBANK 8,2 100.000 1:1
FAHASA 14 50.000 31-03
NTIC 11 50.000 31-03
SABECO 75 100.000 31-03
VIGACO 20 100.000 31-03
VTEC 33 50.000 31-03
SGBANK 9,6 100.000 31-03
THACO 29 50.000 31-03
THACO 29 50.000 31-03
CTCM 2,5 100.000 31-03
HABECO 45 50.000 31-03
PGBANK 8,3 500.000 31-03
THACO 30 50.000 31-03
QUASUCO 57 100.000 31-03
SABECO 76 500.000 31-03
THACO 30 200.000 31-03
VPBANK 9,6 200.000 30-03
CTVT 10 50.000 9:59
PTC 12,5 50.000 9:34
PGBANK 8,2 160.000 9:0
HABECO 45 60.000 8:58
VTEC 32 600.000 8:57
VIBANK 11,5 600.000 8:54
VPBANK 10 600.000 8:53
TCB 10 600.000 8:52
LVBANK 7,8 600.000 8:51
PPHC 24,2 200.000 8:20
MSFC 85 100.000 1:19
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.971 Số Investor: 237.236
Số quyền mua: 1.948