Cổ phiếu OTC THACO LOẠI A

TIN MUA OTC A: THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Giá:
29,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
89
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
05/08/2022
Ngày hết hạn:
12/08/2022 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0948920146
Ngày tham gia:
21/10/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Tôi cần mua cp THACO giá thỏa thuận theo thin trường, vui lòng liên hệ: 0948 920 146. Best regards !

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)